ANASAYFA BİRLİĞİMİZ PROJELER ŞUBELERİMİZ TARIM DANIŞMANI BASINDA BİZ İLETİŞİM

PİYETEN (TOPALLIK) HASTALIĞI AŞI ÇALIŞMASI

Bulaşıcı bir koyun ve keçi hastalığı olan piyeten hastalığı topallık ile sonuçlanmakta ve buna bağlı olarak verim kaybı oluşmaktadır. Bölgemiz başta olmak üzere hastalık tüm Türkiye’de sık görülmekte olup, piyasada etkili bir aşı bulunmamaktadır. Bölgemizde bulunan işletmeler etkili ve koruyucu piyeten aşısına ihtiyaç duymaktadır. Ticari aşı geliştirilmesi kadar bölge bazlı otovaksin geliştirilmesi ve üretilmesi de sahada acil ihtiyaç duyulan bir konudur. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Alper ÇİFTCİ yürütücülüğünde sunulması planlanan “Yerli ve Milli Piyeten Aşısı Geliştirilmesi ve Validasyonu” isimli projenin desteklenmesi ve ülkemiz hayvancılığının en önemli sorunlarından birisi olan bulaşıcı ayak hastalıklarına karşı yerli aşı geliştirilmesinin sahada önemli bir eksikliği gidereceğini düşünmekteyiz.

Bu bağlamda proje kapsamında;  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi doktora öğrencileri ve Birliğimiz tarım danışmanları Samsun‘un İlçelerinde bulunan; işletmeleri ziyaret etmekte ve hasta hayvanların ayaklarından örnek alınarak aşı geliştirilmesi çalışmasına katkı sağlamaktadır. Bölgeye özel üretilecek olan Piyeten(Topallık)  aşısının önemli bir sorunu çözeceği kanısındayız.       

Yönetim Kurulu Adına

Murat KARAGÖL