ANASAYFA BİRLİĞİMİZ PROJELER ŞUBELERİMİZ TARIM DANIŞMANI BASINDA BİZ İLETİŞİM

HALK ELİNDE KARAYAKA KOYUNU ISLAHI PROJESİ

Projemiz 2011 yılında 6000 baş anaç koyun ve 300 baş koç ile başlatılmış olup,2015 yılında projemizin 4.yılını doldurmuş bulunmaktayız.

Projemiz 6 ilçede 37 işletmede uygulanmakta olup,bu işletmelerden 3 tanesi elit,34 tane işletmemizde taban sürülerden oluşmaktadır.Projemizin Elit sürüdeki canlı hayvan varlığı700 baş olup,Elit sürüdeki yetiştiricilerimiz taban sürülerdeki yetiştiricilerden farklı olarak çiftleşme döneminde hangi koyunun hangi koçla çiftleştiğinin kaydını tutmaktadır.Bu sayede doğan kuzunu ana ve babası bilinmektedir.

Temmuz ve Ağustos aylarında sürüden ayrı tutulan koçlar  çiftleşme amacıyla sürüye katılmakta ve iki ay sürüde tutulmaktadır.İki aylık sürecin sonunda koçlar tekrar sürüden ayrılmakta böylece kuzu doğumları belili bir zaman aralığında olmakta bi örnek görünüm oluşturmaktadır.bu süreç kuzu besleme ve bakımında yetiştiriciye kolaylık sağlamaktadır.

Kuzu doğum döneminde yetiştiricilerimiz ,kuzulara günlük olarak doğumun ardından işaret küpesi takmakta ve anne kulak küpesini.cinsiyetini,doğum tarihini  doğum ağırlığını (kuzuları tartarak)kuzu doğum kayıt listesine ve elektronik el kantarlarına yazmaktadır.Proje Teknik Elamanı bu veriler alarak web tabanlı programa yüklemektedir.İşaret küpeleri kuzu doğumlarının bitiminden sonra Proje teknik elemanları ve tarım danışmanları tarafından bakanlığın tahsis etmiş olduğu kalıcı küpeler takılmak suretiyle değiştirilmektedir,Daha sonra Türkvet sistemine kaydedilmektedir.

Kuzular 3 aylık olduğunda tartılmakta,tartımlar -,+15 gün hesabına göre peryotlar halinde her işletmede proje teknik elemanı ve yetiştiricilerimizin işbirliği ile gerçekleşmektedir.3 aylık kuzu ağırlıkları formüller yardımıyla standardize edilerek her kuzu 3 aylık ken tartılmış gibi ağırlıkları bulunmakta en yüksek canlı ağırlığa sahip olan  damızlık dişi ve erkek kuzular yedekleriyle beraber belirlenmektedir.Proje liderimiz tarfından belirlenen damızlık kuzuların görünüm açısından da damızlığa uygun olup olmadıkları belirlenerek.görünümü uygun olmayanlar yedekleriyle değiştirilerek yetiştiricilerimizden bu belirlenen damızlık kuzuları muhafaza etmesi istenir.Böylece doğan dişi kuzuların %25 i erkek kuzuların %5 i ilerleyen yıllarda sürüdeki yaşlı ve verimden düşmüş, çeşitli nedenlerden dolayı ölmüş olan anaç hayvanların yerini almak üzere büyütülür.bu sayede ileriki yıllarda  sürümüz hem gençleşecek hemde daha saf ve ırk özelliklerini taşıyan yüksek canlı ağırlığa ulaşma kabiliyetine sahip bir sürü elde etmemiz mümkün olacaktır.