ANASAYFA BİRLİĞİMİZ PROJELER ŞUBELERİMİZ TARIM DANIŞMANI BASINDA BİZ İLETİŞİM

15/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

İLAN

Samsun İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 15.05.2017 Pazartesi günü saat 10.00 da Gaziosman Paşa Mahallesi Şehit Mesut Birinci Cad. Akman Sok. No:80 Canik/SAMSUN adresinde bulunan Canik Kültür Merkezi Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 22.05.2017 Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem aşağıya çıkarılmış olup, üyelerin hazır bulunması rica olunur.

 

            Osman Alagöz                                                           Ahmet Haşim BAKİ

           Yönetim Kurulu Başkan Yard.                                       Yönetim Kurulu Başkanı

 

G  Ü  N  D  E  M

 

1-     Yoklama ve açılış.

2-     Başkanlık Divanın oluşturulması ( Başkan, Başkan Vekili, 2 Katip Üye),Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3-     Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.

4-     Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi.

5-     Bilanço, gelir gider cetvellerinin okunması ve kabulü.

6-     Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin  ibrası.

7-     Tahmini bütçenin okunması ve kabulü.

8-     5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda değişik 6589 sayılı kanun 17 Şubat 2015 tarih ve 29270 sayılı, Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ise 26 Ağustos 2016 tarih ve 29813 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik hükümlerinin mevcut kuruluş belgesine uyarlanarak intibakının yapılabilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanıp onaylanan Ana sözleşme hükümlerinin kabulü konusunun görüşülerek karara bağlanması.

9-     Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve yollukların  görüşülmesi ve  karara bağlanması.

10-   Dilek ve temenniler.

11-   Kapanış.