ANASAYFA BİRLİĞİMİZ PROJELER ŞUBELERİMİZ TARIM DANIŞMANI BASINDA BİZ İLETİŞİM

SAMSUN İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ MALİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Samsun İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin Mali Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30.07.2021 Cuma günü saat 10:00 da Çakırlar Yalı Mahallesi, 6272. Sokak No:11 Atakum/SAMSUN adresinde bulunan Atakum Belediyesi Altınkum Sosyal Tesislerinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 10.08.2021 Salı günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem aşağıya çıkarılmış olup, üyelerin hazır bulunması rica olunur.

 

                  İbrahim AKAR                                                   Murat KARAGÖL

                  Yönetim Kurulu Başkan Vekili                          Yönetim Kurulu Başkanı

 

G  Ü  N  D  E  M

 

1-      Yoklama ve açılış.

2-      Başkanlık Divanın oluşturulması ( Başkan, Başkan Vekili, 2 Katip Üye),Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3-      Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası.

4-      Denetleme Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası.

5-      2019-2020 yıllarına ait bilanço ve gelir gider tablosunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,

6-      Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası.

7-      Tahmini bütçenin okunması ve kabulü

8-      Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının görüşülmesi ve karara bağlanması.

9-      Dilek ve temenniler.

10-    Kapanış.